Het Fabo Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Voorzitter:
  • Secretaris: Kees Holsbeeke
  • Penningmeester: Edwin van Grootheest
  • Ledenadministratie: Robin Griffith
  • Hoofdleider: Richard Ullersma

Naast het bestuur zijn er nog 20 vrijwilligers actief als leiding, waarvan er een aantal hulpleiding zijn. De leiding van een club is 18 jaar of ouder, jongeren van 16 jaar kunnen als hulpleiding worden ingezet.