Fabo Uitgeest wil een verenigingscultuur zijn waarin de omgang met elkaar op een natuurlijke manier respectvol is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelijker besproken kunnen worden.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn. Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag o.a.:

Psychische grensoverschrijdingen (emotioneel misbruik):

Pesten, treiteren, bang maken, bedreigen, uitschelden, ander verbaal geweld, onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, vernederen, kleineren, geen aandacht geven, kwetsen, uitsluiten, isoleren

Fysieke grensoverschrijdingen (mishandeling):

Te hard vastpakken, ruw wegduwen, slaan, schoppen etc.

Seksuele grensoverschrijdingen (waaronder seksueel misbruik):

Ongewenste aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen, seksuele handelingen zonder toestemming.

Discriminatie:

Bij discriminatie gaat het om ongelijkwaardige behandeling op basis van afkomst, sekse, seksuele voorkeur, beperking, uiterlijk, religie etc.

Diefstal, vernieling, onrechtmatige betreding enz:

Vernieling en/of diefstal van eigendommen van een ander.

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen :

  • vrijwilligers onderling
  • vrijwilliger en leden (of andersom)
  • vrijwilliger en ouder (of andersom)
  • leden onderling

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van het lid/hulpvrager leidend. Dit betekent dat wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren, deze uiting serieus genomen moet worden. Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp. Er wordt meestal niet open en onbevangen over gepraat. Dit heeft alles te maken met machtsverhoudingen, want bij grensoverschrijdend gedrag is er meestal sprake van een afhankelijkheidssituatie. Daardoor kan het moeilijk zijn om hulp te vragen of om binnen je club aan te geven dat je iets hebt gezien/gehoord dat wellicht niet in de haak is.

Gedragscode leiding:

Elke nieuwe leider dient kennis te nemen van en te verklaren zich aan de Fabo Gedragscode te houden. Tevens zal er een Verklaring Omtrent Gedrag (vog) gevraagd worden.


Vertrouwenspersoon:

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten. Hij of zij is er voor iedereen: leden, vrijwilligers, ouders, enz.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er sprake is van strafbare feiten. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

De vertrouwenspersonen Fabo Hobbyvereniging Uitgeest zijn:


Richard Ullersma         :  0251-316216
Oksana Groen : via Richard

Externe Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Uitgeest en Castricum:

Silvia van Diepen, Maatschappelijkwerker Socius  
Email :  SvanDiepen@socius-md.nl
Telefoon: 06-33386731