De contributie is voor de juniorenclubs op €65,- en voor de seniorenclubs vastgesteld op € 75,- per lid per club. Nieuwe leden kunnen zich alleen via de ledenadministratie aanmelden, dit kan eenvoudig via het inschrijfformulierformulier:

Meld je aan!

Wachtlijst

Nieuwe juniorleden worden eerst op de wachtlijst geplaatst, voordat zij op een club worden ingedeeld. Na de eerste clubweek van het nieuwe seizoen zijn alle contributiekaart binnen en is er bekend op welke club een plek vrij is. Als er een plaats op een club is vrijgekomen, dan bellen wij diegene die als eerste op de wachtlijst staat.Kinderen mét een ouder die op de club komt helpen, gaan voor op de kinderen die op de wachtlijst staan!

Jongeren uit Uitgeest gaan voor op die uit omliggende gemeente (van omliggende gemeente ontvangen wij namelijk geen subsidie)!

Mail de ledenadministratie voor vragen over de wachtlijst! 

Opzegging

Wil je geen lid meer zijn?

Meld dit dan snel aan de ledenadministratie,  zodat wij iemand van de wachtlijst kunnen plaatsen!

Meld je snel aan voor één van onze clubs!